Zásady politiky IS

Zásady (politika) integrovaného systému managementu společnosti Jirků A-Z s.r.o. pro období 2020-2022

 

Naše společnost působí na trhu už od roku 1990, aby svým zákazníkům zajišťovala dodávky výpočetní a kancelářské techniky, telekomunikačních zařízení, navrhovala a montovala pro ně systémy elektronického zabezpečování.

Vedle samozřejmé snahy o kvalitu produktů naší společnosti, což považujeme za nutnou, ne však postačující podmínku pro dobré výsledky podnikání, se mezi firemní priority dostává i ohled na dopady našich činností na životní prostředí - v souladu s ekonomií provozu a platnou legislativou.


ZÁKAZNICKÁ ORIENTACE


Jsme si vědomi, že zákazník je ten, pro koho jsou naše produkty atraktivní, kvalitní a cenově přijatelné. Proto se zavazujeme ke snaze plnit jeho adekvátní požadavky na naše produkty a služby a ke zlepšování jejich užitné hodnoty, abychom pro něj byli i nadále spolehlivým výrobcem nebo spolehlivým dodavatelem služeb. Budeme se snažit nabízet i víc - vést ho v tom co umíme, co může zákazníkovi pomoci a on o tom ani nemusí mít dostatečné vědomosti.


PRÁVNÍ POŽADAVKY


Zavazujeme se k respektování a plnění právních i dalších, jiných požadavků, které na nás budou oprávněně vzneseny například ze strany našich zákazníků a spoluobčanů, požadavků, které se vztahují na jakost a na environmentální aspekty našich výrobků, činností a služeb.


RIZIKA


Každá činnost v sobě nese potenciální nebo skutečný vliv na životní prostředí, někdy i určitá rizika ohrožení životního prostředí. Budeme se snažit, abychom snížili jakoukoli možnost zhoršování dopadů našich činností do životního prostředí a abychom zlepšovali environmentální profil firmy.


VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ


Pro své zaměstnance vytváříme a chceme prohlubovat možnosti jejich dalšího vzdělávání, aby si byli vědomi všech souvislostí svého jednání nejen s problematikou implementace a správy elektronických systémů, ale i s problematikou životního prostředí a byli schopni uplatnit tyto znalosti v praxi.


ODPADY


Produkce odpadů, spolu se spotřebou energií a pohonných hmot jsou aspekty, které jsou pro naši firmu spojeny s nejvýznamnějšími škodlivými dopady do životního prostředí. Budeme se snažit o to, aby se ve větším množství využívaly i jako druhotné suroviny.


OTEVŘENÝ DIALOG


Vyhlášením těchto zásad pro ochranu životního prostředí zároveň vyhlašujeme možnost otevřeného dialogu s našimi spoluobčany, zájmovými organizacemi a každým, kdo se bude zajímat o naši environmentální výkonnost. Vítáme a uvážíme každý podnět vedoucí k našemu cíli - snižování negativních dopadů našich činností a produktů do životního prostředí. I proto budeme preferovat prevenci znečišťování před likvidací skutečných nebo potenciálních dopadů do životního prostředí.


Za vedení společnosti: Radovan Jirků, ředitel.

Kladno, 1.1.2020