Reference


               V současné době má naše společnost stabilizovanou zákaznickou platformu zastupenou jak subjekty se soukromé sféry, tak zákazníky ze státní sféry. Naší snahou je u každého našeho dlouholetého zákazníka pokrýt maximální šířku činností, které jsme v našem oboru schopni provádět. Takto poskytované služby skýtají pro zákazníka velkou výhodu v tom, že problémy mezi dodavateli jednotlivých systémů nemusí řešit s každým jednotlivým subjektem, protože za ně zodpovídá pouze jeden dodavatel.


Mezi naše referenční zákazníky patří mnoho významných průmyslových podniků v našem okolí a samozřejmě města a obce v našem regionu. V přpadě Vašeho zájmu Vám zašleme reference pro jednotlivé obory našich činností včetně rozsahu a kontaktu na zástupce investora.