Historie

Stručná historie a současnost společnosti

V letošním roce uplynulo již 27 let od založení naší společnosti. V roce 1990 byla společnost založena jedním ze současných jednatelů - panem Františkem Jirků, a to se záměrem vybudovat ryze českou firmu poskytující služby v oblasti měření a regulace a vytvářet zázemí pro vlastní výrobu a vývoj elektronických systémů.

Již od svých počátků se společnost zdravě vyvíjí, reaguje na potřeby zákazníků a prochází přirozeným ekonomickým růstem s nemalým potenciálem. Prvním velkým úspěchem bylo dokončení vývoje řídící elektroniky pro regulátory společnosti Komexthem. Tento úspěch byl v roce 1997 korunován prestižním oceněním na veletrhu Pragotherm - zlatou plaketou. Za významný a důležitý považujeme ukončený vývoj mikroprocesorového vícezónového regulátoru topení INTEGRÁL 2000, který byl oceněn cenou Grand Prix PRAGOTHERM '97, vývoj a výrobu certifikovaných mikroprocesorových ústředen pro požární odvětrání budov, vývoj a výrobu mikroprocesorového řízení oddusíkování hliníkové taveniny MeTTAl pro společnost Škoda Mladá Boleslav. Vzhledem k velké náročnosti vývoje těchto součástek a zařízení a následné potřeby spoluúčasti i jiných slaboproudých profesí jsme postupně začali rozšiřovat svoji nabídku
služeb i tímto směrem. V současné době nabízíme služby v následujícím rozsahu:


1. bezpečnostní systémy

2. průmyslová elektronika a automatizace výrobních procesů

3. informační a komunikační služby

         Naši zaměstnanci se všechny výše uvedené činnosti snaží provádět v co nejvyšší kvalitě, a to bylo mimo jiné dalším důvodem pro zavedení jednotného systému řízení jakosti ISO 9001. Současně, protože nás nenechává lhostejnými naše životní prostředí, jsme zavedli také environmentální management ISO 14001. Oba certifikáty se nám podařilo získat v únoru 2008 a do dnešní doby je stále udržujeme.

        Dalším významným krokem ke zvýšení kvality nabízených služeb našim zákazníkům bylo otevření nového sídla, které se nám podařilo vybudovat za přispění evropské unie, na které jsme úspěšně žádali o dotaci z evropského fondu pro regionální rozvoj. Otevření nových reprezentativních prostor proběhlo v roce 2010. Společnost Jirků A-Z nyní najdete v průmyslové zóně Kladno-východ, v ulici Průmyslová čp. 3342. Na nové adrese naleznete i nově otevřenou prodejnu se zbožím souvisejícím s našimi službami.

Tešíme se na Vaši návštěvu

Presentační video z roku 2011