Naše projekty spolufinancované Evropskou unií

V roce 2021 jsme úspěšně dokončili projekt:

AKUMULACE ENERGIE - JIRKŮ A-Z S.R.O.
CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_253/0020486
je spolufinancován Evropskou unií.
Předmětem realizace projektu žadatele Jirků A-Z s.r.o. je pořízení sofistikovaného systému Akumulace energie - stacionárního bateriového úložiště na bázi lithia. Projekt je realizován ve Středočeském kraji.