VIGILATE- automatizace CCTV a PCO

Success Stories 2017

VIGILATE- automatizace CCTV/PCO

Naše společnost, jako dlouholetý integrátor softwaru MILESTONE system pro kamerové systémy městských policií, dlouhodobě pracuje na vývoji softwaru, který by byl částečně schopen zastoupit činnost operátora kamerového systému v krizové době vyvolání alarmové události na pultu centrální ochrany. Již v roce 2015 jsme představili testovací verze systému VIGILATE RM pro pult centrální ochrany společnosti RADOM, s.r.o. a v roce 2017 jsme předali našim zákazníkům ostrou verzi VIGILATE NM pro pult centrální ochrany NAM 1BOX.

Systém VIGILATE NM je integrací video management softwaru MILESTONE, kde slouží jako systém pro automatizované vyvolání krizových scénářů na základě alarmových podnětů ze softwaru NET-G společnosti NAM system, a.s. Součástí je komunikační interface se systémem NAM 1BOX, modul hlídání konektivity mezi propojenými systémy, logovací systém sledující události a emailový klient pro odesílání stavu systému.

Hlavní úlohou tohoto řešení je zastoupení činnosti operátora kamerového systému v krizové době vyvolání poplachu na pultu centrální ochrany. Systém VIGILATE vyhodnotí narušený objekt a zobrazí všechny zájmové kamery k tomuto objektu v předem daném rozvržení, ideálně v kombinaci s pokrytím únikových cest a současně nastaví pohyblivé kamery do ideálních pozic včetně přiblížení.

Co systém VIGILTE NM zabezpečuje?

  • Automatické a jedinečné rozložení obrazů z kamer pro jednotlivé alarmové události
  • Automatické a jedinečné změny prepozic kamer pro jednotlivé alarmové události
  • Automatický návrat do standardního zobrazovacího režimu po odbavení poplachu na úrovni software NET-G společnosti NAM system, a.s. nebo po uplynutí mezní časové prodlevy
  • Volitelné umístění vizualizace v rámci videostěny
  • Vizualizace alarmové události v kombinaci s mapovými podklady

Systém VIGILATE se licencuje na kameru s maximálně čtyřmi prepozicemi na alarm