Optické sítě 

Success Stories 2016

Optické sítě a přímé zafukování optických kabelů


Již před více než dvaceti lety, kdy jsme se začali zabývat další naší činností ve specifickém oboru městských kamerových a dohlížecích systémů, jsme se potýkali s problematikou přenosu obrazových a ovládacích signálů mezi jednotlivými kamerovými body a operátorskými pracovišti. Zpočátku jsme instalovali bezdrátové trasy anebo jsme budovali metalické kabelové trasy. Postupem doby a s rozvojem technologie optických kabelů jsme postupně začali více preferovat propojování kamerových bodů pomocí optických kabelů. Použití těchto instalací mělo negativní vliv na ceny instalací, což bylo v rozporu se snahou investorů o co nejnižší cenu realizace. Relativně vysoká cena za toto propojení pomocí optických kabelů však byla vyvažována kvalitou přenosů. Hlavním podílem na této ceně nebyla ani samotná cena optického kabelu, ale cena za výkopové práce a uvedení chodníků a vozovek dotčených výstavbou těchto inženýrských sítí do původního stavu.

Z výše uvedeného důvodu jsme se snažili přesvědčovat naše potenciální zákazníky, jako jsou městské či obecní úřady, aby v rámci svých projektů na opravy komunikací a budování nových nebo opravy stávajících inženýrských sítí zapracovali přípravu pro budoucí položení optických tras přímo do zpracovávaných projektů. Zpočátku jsme tuto přípravu řešili pomocí kabelových chrániček určených pro pokládku do země se zatahovacím drátem, ale v současné době již plně využíváme moderní technologii pokládky HDPE trubek či ekonomičtější variantu HDPE mikro trubiček pro přímé zafukování optického kabelu.

Pro tuto činnost jsme se postupně vybavovali potřebnými přístroji a technologiemi. A v letošním roce jsme vybavení pro zafukování optických kabelů završili investicí do pojízdného výkonného kompresoru rozšířeného o cyklonový odlučovač a dochlazovač vzduchu pro kvalitní zafukování optických tras. Díky této investici jsme nyní připraveni řešit požadavky našich zákazníků operativně.