Informační povinnost kamerového systému   Společenství vlastníků jednotek domu Hřebečská 2642-2643, Kladno - Kročehlavy

Na základě Vámi načteného QR kódu se Vám níže zobrazily údaje informující o kamerovém systému, který naše společnost instalovala nebo jej spravuje.


Správce

Společenství vlastníků jednotek domu Hřebečská 2642-2643, Kladno - Kročehlavy, IČO 24810070, kontakt správce Ing. Milan Hruška +420602616175

Účel zpracování

Ochrana majetku správce, života a zdraví osob prostřednictvím stálého kamerového systému

Popis kategorií subjektů údajů

Vlastníci a nájemci bytových jednotek a příležitostně vstupující osoby do monitorovaného prostoru (návštěvy atd.)

Popis kategorií osobních údajů

Identifikační údaje ve formě kamerového záznamu

Právní důvod

Oprávněné zájmy správce a třetích stran (čl. 6 odst. 1 písm. F).

Informace poskytované subjektům údajů

Umístěním informačních štítků na vstupech do prostoru záznamu, včetně identifikace správce a kontaktu

Příjemci osobních údajů

V odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení Jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna). Nejsou plánovaní příjemci v třetích zemích.

Lhůta pro výmaz

Doba uchování záznamu je 14 dní. Kopie řešení incidentu je uchována po nezbytnou dobu.

Technická a organizační opatření

Bezpečnostní kryt, řízení přístupu k datům, školení oprávněných osob, vedení předávacích protokolů třetím osobám. Podrobněji řešeno ve směrnici k provozu kamerového systému, která je přiložena k tomuto záznamu.

Počet nahrávaných kamer

19 kamera fixní

Umístění kamer v objektu

Vchod, vestibul, výtah a suterén. Viz náčrt, který je přiložen k tomuto záznamu.

Režim kamer

Nepřetržitý, bez video analýz a biometrické detekce.

Zpracovatel

Správce je zároveň Zpracovatel