více jak 30 let Váš ověřený dodavatel

elektronických systémů od A do Z

Naše činnosti


Průmyslová elektronika

V    rámci    oboru     průmyslové elektroniky  jsme schopni  svým zákazníkům nabídnout od vlastního vývoje  nových   elektronických   komponentů  a systémů  pro   modernizaci   a  údržbu  stávajících technologických agregátů.

pokračovat 

Zabezpečovací technika

V oboru zabezpečovací  techniky provádíme mimo vlastní instalace, servisu i projekční činnost.  Důraz klademe      na      zachování      plné      funkčnosti bezpečnostních systémů během celé  životnosti  a  to propracovaným systémem pravidelných kontrol.

pokračovat 

Telekomunikační a kancelářská technika

Telekomunikační a kancelářskou techniku zabezpečujeme především prostřednictvím ověřených kvalitních výrobců Panasonic a Konica-Minolta, ale servisní techniky máme vyškolené i na jiné systémy.  

pokračovat

Počítačová a prezentační technika

V tomto oboru klademe důraz na dodávky ucelených IT řešení a jejich správu ať z pohledu podnikové počítačové sítě nebo státní organizace.  Pro instalace infrastruktury jsme plně vybaveni instalačními a certifikačními přístroji.

pokračovat

Ostatní elektronické systémy

Vzhledem k tomu, že se snažíme zákazníkovi přinášet komplexní řešení, které zahrnuje i jiné obory elektronických systémů něž které jsou pro nás stěžejní, nabízíme i tyto činnosti jako je systém jednotného času, STA, vyvolávací systémy.

pokračovat 

Pronájem techniky

Na základě potřeb zákazníků a našeho technického vybavení nabízíme v současné době některé technické vybavení naší společnosti k pronájmu. Především se jedná o vysokozdvižnou plošinu, audio-vizuální techniku atd.

pokračovat


V roce 2021 jsme úspěšně dokončili projekt:

AKUMULACE ENERGIE - JIRKŮ A-Z S.R.O.
CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_253/0020486
je spolufinancován Evropskou unií.
Předmětem realizace projektu žadatele Jirků A-Z s.r.o. je pořízení sofistikovaného systému Akumulace energie - stacionárního bateriového úložiště na bázi lithia.                                Projekt je realizován ve Středočeském kraji.